Rabbi Nochum Presman - הרב נחום פרסמן ע״ה

background

Stories & Memories of Rabbi Nochum Presman - הרב נחום פרסמן ע״ה

Fundraiser for Rabbi Nochum Presman - הרב נחום פרסמן ע״ה

השליח המסור ר' נחום פרסמן, הלך הבוקר לעולמו לאחר שאיבד את הכרתו לפני שלושה חודשיים בפתאומיות. במשך 24 שנות פעילות, כשליח חב"ד בגרמניה, בנה ר' נחום בעשר אצבעותיו קהילה יהודית גדולה עם מוסדות חינוך מפוארים ומוצלחים. רק בחודש כסלו האחרון, התקיים טקס מעמד הנחת אבן פינה לבית כנסת מפואר שהחל להיבנות. ר' נחום זכה לקדש שם שמיים ברבים, כשהוזמן לייצג את הקהילה היהודית באירועים רשמיים שונים, בפני בכירי הממשל בגרמניה. רעייתו וילדיו הפכו בן לילה ליתומים ונותרו ללא אב שיעניק חום ואהבה, ללא אב שידריך. בנו הצעיר אברהמי, ייאלץ לחגוג בעוד שלושה חודשים את בר המצווה לבדו, נכד קטן שנולד זה עתה ור' נחום לא זכהה לראותו.
גם בני הקהילה שלו נותרו המומים, החוסר שנפער באחת איננו נתפס ועתיד הקהילה לוט בערפל. כעת נתגייס כולנו, משפחת השלוחים ואנ"ש, לטובת בני משפחת פרסמן. נעניק להם ביטחון כלכלי נחוץ ונביא מעט מרגוע לחייהם. יחד נתגייס ונבטיח להמשיך את שליחותו של ר' נחום, נביא מזור ומרפה לבני הקהילה הכואבים. האחריות מוטלת על הכתפיים שלנו, כולנו מתגייסים!

Donate Now
 
Share Your Story

 
loading Processing...